top
top

ติวสอบ IC P3

ติวสอบ IC P3

อาจารย์ผู้สอน

อ.ราชันย์ ตันติจินดา CFP (อ.ฉั่ง)

อ.เสาวนีย์ พงษ์เสนีย์ CFP (อ.แอน)

รายละเอียด

เนื้อหา

12 บทเรียน

ราคา

1900 บาท

เนื้อหาของคอร์สนี้

ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่บทเรียน
  • เข้าสู่บทเรียน เรื่อง การใช้สิทธิออปชัน  ยังไม่ได้เรียน
  • ankara escort çankaya escort